Styrelsen

Ordförande:
Victoria Andersson
victoria[AT]vjf.org

Vice ordförande
Peter Larsson                                                                                                                                                                 peter[AT]vjf.org

Kassör:
Catrine Mattson
catrine[AT]vjf.org

Sekreterare
Johan Rova
johan [AT] vjf.org

Ledamot
Peter Larsson
peter[AT]vjf.org

Ledamot
Fredrik Jonsson
fredrik[AT]vjf.org

Supleant
Kennet Lundahl

Vill du nå hela styrelsen kan du maila till: styrelsen[AT] vjf.org

Valberedning:
Sammankallande: Pontus Daag
Ledamot: Stefan Hemb
Ledamot: Göran Cornelius

Vill du nå valberedningen kan du istället maila till: valberedningen[AT] vjf.org