Årsmöte 2022

Kallelse till Västergötlands Judoförbunds årsmöte 2022

Torsdag 2022-02-24 kl.19:00  

Mötet genomförs digitalt via Zoom.

Mötet inleds med att SJF:s generalsekreterare Ulrika Lingslunde berättar om förbundets Vision 2030. Ulrika har också erbjudit sig att vara ordförande på årsmötet. Vi räknar med att själva årsmötesförhandlingarna kommer i gång runt 19:15.

Föredragningslista, fullmakt och andra årsmöteshandlingar finns i bilagda fil. Revisionsberättelsen kommer att skickas ut så snart vi får den.

Logga gärna in 15 minuter i förväg så att vi kan ta upp närvaro och få koll på att det fungerar med ljud och bild för alla.

Om det strular med uppkopplingen på årsmötet, ring Victoria: 072-536 25 30.


Fotografera eller skanna in den undertecknade fullmakten och mejla den innan mötet börjar till styrelsen@vjf.org

Kom ihåg att klubb som deltar vid årsmötet får 1000 kr tillbaka på medlemsavgiften för 2022.

Möteslänk:  https://us06web.zoom.us/j/85208060741?pwd=RGNLNlhGSnMzQWhmUWlDczM0Ukh2dz09

Meeting ID: 852 0806 0741
Passcode: 547474

Välkommen!

/Styrelsen

Årsmöte 2020

Kallelse till Västergötlands Judoförbund

Torsdagen den 27 februari 2020 på Vara Folkhögskola klockan 19.00, fika finns i matsalen från kl 18.30.

Rätt kontaktuppgifter till klubbarna

Vi behöver uppdatera vår klubbmailadress så att det är rätt personer i resp klubb som får mailen.

För att rätt info ska komma till rätt person behöver alla klubbar skriva ett mail med kontaktperson och mailadress till rebecka@vjf.org det går att få mailen till fler än en person om det är det som funkar bäst för klubben

Årsmöte 2019

Kallelse till Västergötlands Judoförbunds Årsmöte
på Vara Folkhögskola

Torsdag den 28 februari 2019 kl 19.00
samling och fika i matsalen kl 18.30

Motioner ska ha inkommit till styrelsen (styrelsen@vjf.org) senast söndag 3 februari.

Föredragningslista

Mötets öppnande
§ 1 Fastställande av föredragningslista
§ 2 Fråga om mötet är utlyst i behörig ordning
§ 3 Fastställande av röstlängd
§ 4 Val av ordförande för mötet
§ 5 Val av sekreterare för mötet
§ 6 Val av protokolljusterare tillika rösträknare
§ 7 Styrelsens förvaltningsberättelse för det gågna verksamhetsåret
§ 8 Revisorernas berättelse
§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar
§ 10 Fastställande av medlemsavgift för 2020
§ 11 Fastställande av antalet styrelseledamöter
§ 12 Val av ordförande för en tid av 1 år
§ 13 Val av halva antalet styrelseledamöter (3 st) för en tid av 2 år samt utfyllnadsval av 1 styrelseledamot för en tid av 1 år.
§ 14 Val av suppleant till styrelsen
§ 15 Val av revisor jämte suppleant för en tid av 1 år
§ 16 Val av 3 ledamöter till valberedningen varav en ska vara sammankallande
§ 17 Val av ombud till Svenska Judoförbundets årsmöte
§ 18 Val av ombud till Västra Götalands Idrottsförbunds årsmöte
§ 19 Behandling av styrelsen propositioner och i rätt tid inkomna motioner, såvida fråga inte behandlats tidigare
§ 20 Behandling av ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet
§ 21 Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2019
Mötets avslutande

Västgötaserien 1

Ni har väl inte glömt anmäla er till årets premiärtävling i Västgötaserien, den 27 januari i Borås. Ammälnigstiden förlängd till 24e.

 

Final i 2017 års Västgötaserie

Västgötaserien 2017 avgjord!

Vinnare i resp kategori blev:
FU9 Junie Mattson Trollhättan
PU9 Anton Maksinen Borås
FU11 Emma Rebic Mariestad
PU11 Oscar Haiber Lidköping
FU13 Leila Avdic Lidköping
PU13 David Lavsjö Lidköping

Vinnande klubb i klubbkampen blev:
1:a Borås med 81 poäng
2:a Lidköping med 73 poäng
3:a Trollhättan med 49 poäng

Grattis alla o så ses vi på 2018 års första tävling i Borås den 27 januari!

Fullständig resultatlista kommer strax!