SISU- Utbildning i Kost och Näring

Som uppföljning på mötet i Växjö. Den här utbildningen är riktigt bra och syftar till att starta upp studiecirklar i den egna klubben.

//Göran, Lidköping

Nu startar SISU utbildning i Kost och Näringslära

Kunskap om vårt dagliga kost- och näringsintag tillhör ett av våra mest underutvecklade områden. Vi översköljs dagligen med än det ena, än det andra budskapet om vad vi ska äta. Budskap som tyvärr alltför ofta är helt ogrundade.

Nu startar SISU utbildning i Kost och Näring med särskilt fokus mot idrotten. Kunskapen är hämtad ur mångårig forskning kring nutrition och idrottsmedicin från framförallt Karolinska Institutet samt erfarenheter från de senaste 30 årens elitidrott. Starten sker den 19 och 23 september på Camp Active i Lovene för tränare och ledare resp. idrottare och anhöriga.

Det finns inget annat träningsinslag som så snabbt kan höja prestationsnivån och koncentrationen som en förändring i näringsintaget. Studier visar på skillnader på 10 – 15% som direkt kan härledas till förändring i kosten.

För mer information kontakta Ingemar Gustavsson SISU, Idrottsutbildarna på 070-896 38 06 eller ingemar@sisu.o.se