Ordförande:
Göran Cornelius
goran [AT] vjf.org
0703-489450

Vice ordförande
Kennet Lundahl
kennet [AT] vjf.org
0702- 556644

Kassör / Web ansvarig:
Rebecka Cornelius
rebecka [AT] vjf.org
0768-949599

Sekreterare
Johan Rova
johan [AT] vjf.org

Ledamot
Jonas Toreborg
jonas [AT] vjf.org

Ledamot
Cartrine Andersson
catrine [AT] vjf.org

Ledamot
Mathilda Nordberg
mathilda [AT] vjf.org

 

Vill du nå hela styrelsen kan du maila till: styrelsen[AT] vjf.org

Valberedning:
Sammankallande: Pontus Daag
Ledamot: Stefan Hemb
Ledamot: Victoria Andersson
Vill du nå valberedningen kan du istället maila till: valberedningen[AT] vjf.org