Styrelsen

Ordförande:
Göran Cornelius
goran [AT] vjf.org
0703-489450

Vice ordförande
Cartrine Mattsson
catrine [AT] vjf.org

Kassör / Web ansvarig:
Rebecka Cornelius
rebecka [AT] vjf.org
0768-949599

Sekreterare
Johan Rova
johan [AT] vjf.org

Ledamot
Victoria Andersson
victoria@vjf.org

Ledamot
Fredrik Jonsson
fredrik@vjf.org

Supleant
Kennet Lundahl

 

Vill du nå hela styrelsen kan du maila till: styrelsen[AT] vjf.org

Valberedning:
Sammankallande: Pontus Daag
Ledamot: Stefan Hemb

Vill du nå valberedningen kan du istället maila till: valberedningen[AT] vjf.org