Valberedningen frågar klubbarna!

Valberedningen går nu ut till alla klubbar med följande önskan!

1. jag vill att ni beskriver vad ni vill få ut av VJF i verksamhet och stöd till klubbarna
2. jag vill att ni nominerar personer till poster till styrelsen och övriga uppdrag som skall tillsättas. Ex styrelse, revisorer, RM-lag, utbildningsansvarig, ung-judo m m

Svaren ovan kommer att ligga till grund för hur vi komponerar bästa tänkbara laguppställning inför kommande verksamhetsår. Vi vill att Ni är delaktiga i allas vår utveckling.

Det kan tyckas att vi startar tidigt, men vis av erfarenhet så tycker jag att det är bra att starta upp arbetet redan nu. Styrelsen har tillfrågats redan om hur de ser på sitt arbete och samarbete. Några har svarat, men inte alla. Två har aviserat avgång och det är Sonny Dahl och Annette Hellqvist. Alla poster som inte är valda på två år är uppe för diskussion enligt god valberedningsrutin. Vi i valberedningen kommer att samtala och intervjua både styrelseledamöter och även klubbledare ute i distriktet för att få en uppfattning om vad ni vill se för konstellation i framtiden. Vi kommer inom kort också redogöra för vilka som svarat oss på det utskickade mailet samt vilka som avser att kandidera för ytterligare en period och vilka som avser att inte ställa upp för omval förutom de två redan nämnda.

Vi vill också påpeka att vi gärna ser att ni mailar oss med synpunkter och önskemål, var inte blyga, det som inte tillhör vårt område kommer vi att förmedla till rätt instans. Vi följer devisen, hellre för mycket än för lite:)

Med goda valberedningshälsningar

genom Per Hellqvist
Ordförande i VJF’s valberedning