Regler och poängberäkning för Västgötaserien
2016

Kategorier U9, U11 & U13.

Flytande viktklasser.
5-4 kyu.
Lottning sker med hänsyn till vikt och i möjligaste mån bältesgrad & klubb.
Det är tillåtet att dubblera U11 till U13 enl anmälan.
Västgötaserien (VG) är en nybörjartävling. Alla tävlingar för U13 med min 4 kyu och / eller som är att anse som sanktionerade (zon, nationell etc) diskvalificerar för vidare deltagande i VG-serien. Man får inte ha deltagit i ex:, Adidas Challange, Trollträffen, f.d. VästCup, Sydcup eller liknande för att att få delta i VG.

Poängsystem

Varje tävlande får 1 poäng per vunnen match som även dennes klubb får tillgodo räkna sig.
Efter årets slut räknas både den enskildes och klubbarnas poäng samman.
Årets vinnare utses i kategorierna flickor och pojkar U9, U11 respektive U13 (totalt 6 vinnare) samt årets klubb.
OBS: Den tävlande får enbart poäng för vunnen match i egen kategori. Dvs. U11 som dubblerar och även tävlar i U13 får enbart tillgodoräkna sig poäng vunna i U11.
Vid ihopslagna grupper räknas poäng för vunnen match oavsett om den vunnits mot tävlande med annan ålder eller kön. Detta resulterar i en pokal för de enskilda och en för bästa klubb.

Genomförande

Serien består av 4-6 tävlingar/år som anordnas av klubbarna i distriktet.
Tävlingen ska gärna genomföras i dojon varför vissa avsteg från tävlingsbestämmelserna får förekomma (ex. matchområde eller säkerhetszon).
Judo shiai systemet ska användas. Officiella domare bör användas, dvs. minst 1 licensierad + aspiranter / tävling.
Enhetlig startavgift tillämpas, 100 kr per start. Rek max antal startande 70 st.
VJF står för vandringspokal samt pris för bästa judoka i resp klass under året.
Deltagare ska enbart inbjudas från distriktet.

Information & resultat från 2013 års tävlingar
Information & resultat från 2014 års tävlingar
Information & resultat från 2015 års tävlingar
Information & resultat från 2016 års tävlingar