Västgötaserien

Regler och poängberäkning för Västgötaserien
Uppdaterat 2019

Kategorier U9, U11 & U13.

Flytande viktklasser.
5-4 kyu.
Lottning sker med hänsyn till vikt och i möjligaste mån bältesgrad & klubb.
Det är tillåtet att dubblera U11 till U13 enl anmälan.
Västgötaserien (VG) är en s.k. nivå 2 -tävling dvs. ingen ren nybörjartävling.

Poängsystem

Varje tävlande får 1 poäng per vunnen match som även dennes klubb får tillgodo räkna sig.
Efter årets slut räknas både den enskildes och klubbarnas poäng samman.
Årets vinnare utses i kategorierna flickor och pojkar U9, U11 respektive U13 (totalt 6 vinnare) samt årets klubb.
OBS: Den tävlande får enbart poäng för vunnen match i egen kategori. Dvs. U11 som dubblerar och även tävlar i U13 får enbart tillgodoräkna sig poäng vunna i U11.
Vid ihopslagna grupper räknas poäng för vunnen match oavsett om den vunnits mot tävlande med annan ålder eller kön. Detta resulterar i en pokal för de enskilda och en för bästa klubb.

Genomförande

Serien består av 4-6 tävlingar/år som anordnas av klubbarna i distriktet.
Tävlingen ska gärna genomföras i dojon varför vissa avsteg från tävlingsbestämmelserna får förekomma (ex. matchområde eller säkerhetszon).
Judo shiai systemet ska användas.
Lokala domare eftersträvas för att stärka tillväxten på domare i distriktet. Minst 1 licensierad domare + aspiranter ska finnas vid tävlingarna.
Enhetlig startavgift tillämpas, 100 kr per start. Rek max antal startande 70 st.
VJF står för vandringspokal samt pris för bästa judoka i resp klass under året.
Deltagare ska enbart inbjudas från distriktet.

Information & resultat från 2013 års tävlingar
Information & resultat från 2014 års tävlingar
Information & resultat från 2015 års tävlingar
Information & resultat från 2016 års tävlingar